Woman blowing on hand

LIVOPAN®

En färdig gasblandning som består av 50 % lustgas och 50 % oxygen avsedd för användning i alla situationer där analegesi med snabbt tillslag är önskvärt.
Linktext